Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Yhdistelmäautopalvelut

Joen Lokan käyttämät yhdistelmäautot edustavat alansa uusinta tekniikkaa. Autoissa yhdistyy imupumppaus-, siirtopumppaus- sekä korkeapainepesulaitteisto. Yhdistelmäautot toimivat monissa työkohteissa kustannustehokkaasti itsenäisinä yksikköinä. Esimerkiksi säiliöiden kohdalla on mahdollista suorittaa tyhjennys, korkeapainepesu ja jätteenkuljetus taloudellisesti samaa ajoneuvoa käyttäen. Yhdistelmäautomme ovat ADR-varusteltuja joten myös vaaralliseksi luokiteltujen jätteiden kuljetus on niillä sallittua. Monipuoliset lisälaitteet ja paikanpäällä vaihdettavat suuttimet tekevät yhdistelmäautosta useisiin käyttötilanteisiin soveltuvan. Yhdistelmäauton käytöstä syntyvät kustannussäästöt voivat asiakkaalle olla useissa tapauksissa huomattavat. Käyttökohteita yhdistelmäautolle ovat esimerkiksi:

 • rasvan, hiekan ja muiden kiinteiden aineiden poisto
 • säiliöitten pesut ja tyhjennykset
 • viemäreiden puhdistushuuhtelut ja viemäritukosten aukaisut
 • jäätukosten aukaisut jääsuuttimilla 
 • juurien leikkaus viemäreistä juurileikkurilla
 • vaarallisten aineiden kuljetus 
 • öljynerotuskaivojen tyhjennykset 
 • raskasöljysäiliöiden tyhjennykset 
 • öljyvahingot
 • märkien ja kosteiden materiaalien siirrot
 • juomavesikaivojen puhdistukset