Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Suurtehoimurointi

Suurtehoimurilla voidaan imeä kuivaa, märkää ja kosteaa materiaalia. Imettävä materiaali siirtyy suoraan autossa sijaitsevaan säiliöön. Tällöin samalla autolla voidaan hoitaa myös materiaalin kuljetus välivarastoon tai loppusijoituspaikkaan. Imuroidut materiaalit voidaan purkaa joko kippaamalla tai puhaltamalla sijoituspaikkaansa, tai takaisin työkohteeseen (esim. Leca-sora). Yleisempiä suurtehoimurilla siirrettäviä materiaaleja ovat:

 • sementti, kalkki ja tuhka
 • sora, hiekka ja kivet
 • pilaantuneet ja homeiset maa-ainekset
 • rakennus ja purkujätteet.

Kohteen korkeuden sekä imu-/puhallusmatkan suhteen suurtehoimurointi on erittäin joustava työmenetelmä. Lähestulkoon ainoat suurtehoimurointiin liittyvät rajoitteet koskevat imettävän materiaalin halkaisijaa, joka ei saisi ylittää 200 mm.
Edellä mainitut ominaisuudet mahdollistavat suurtehoimurin monipuolisen ja tehokkaan käytön myös vaikeissa ja työläissäkin kohteissa. Esimerkkejä suurtehoimurin käyttökohteista:

 • kattosingeleiden imu ja puhallus
 • ylä- ja alapohjien villa- ja purueristeiden poisto 
 • kuiva-aineiden kuten lekasoran, sepelin, turpeen ja viljan imurointi 
 • maankaivutyöt, esim. kohteessa runsaasti sähkökaapeleita 
 • teollisuuden sähkösuotimien, hakekuljettimien, meesa -uunien ja leijupetihiekan imuroinnit
 • soran ja sepelin imu 
 • purkujätteiden imu
 • alapohjien täyttö hiekalla/soralla
 • käytöstä poistettujen viemäreiden täyttö
 • palojälkien siivous