Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Teollisuus- ja prosessipalvelut

Kuivajääpuhdistus

Kuivajääpuhdistuksella lika irtoaa ympäristöystävällisesti ilman liuottimia ja kemikaaleja.

Kuivajääpuhdistuksessa hiilidioksidirakeita puhalletaan puhdistettavalle pinnalle suurella nopeudella, paineilman avulla. Osuessaan pintaan hiilidioksidirae ottaa sublimoitumiseen tarvittavan lämmön kohteen pinnasta ja jäähdyttää sen ohuelti noin –70 C asteeseen. Jäähtyminen tapahtuu niin nopeasti, ettei lämpö ehdi siirtyä pohjamateriaalista pintaan. Jäähtyessään pinta kutistuu nopeasti, jolloin syntyvät lämpöstressivoimat rikkovat pintojen välisiä molekyylisidoksia, ja näin pintakerros irtoaa pohjasta. Sublimoituessaan hiilidioksidin tilavuus myös kasvaa noin 800-kertaiseksi, mikä aiheuttaa pinnalla pienen ”myrskyn”. Tämä irrottaa lopullisesti partikkelin pinnasta. .

Koska kuivajääpuhdistuksessa ei tarvita vettä, helpottaa tämä eri kohteissa työskentelyä. Vedetön pesu soveltuu erinomaisesti esim. sähkölaitteiden ja kosteudelle arkojen kohteiden pesulle. Kohde ei tarvitse aikaa vievää kuivausta ja pesukohteet ovat nopeasti uudelleen käyttövalmiina.

Kuivajääpuhallus puhdistaa kohteet tehokkaasti ja nopeasti aikaa ja rahaa säästäen, koska valmistelu- ja jälkitöiden määrä on vähäinen. Puhdistustyöt voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti jopa kokonaan ilman tuotantokatkoksia. Puhdistuskohde ei tarvitse huuhtelua eikä jälkikuivaamista.

Kuivajääpuhdistuksessa käytetty hiilidioksidi on teollisuuden prosesseista talteen otettua sivutuotetta, joka muuten olisi päässyt suoraan ilmakehään. Toisin sanoen se on ympäristöystävällistä uusiomateriaalia, joka ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Kuivajääpuhdistus ei tuota luontoon mitään jätteitä ja vähentää veden sekä kemikaalien käyttöä. Prosessista jää jäljelle vain irrotettu lika. Mikä parasta, kuivajää on myrkytön ja hajuton pesumenetelmä.

Teemme kuivajääpuhdistuksia Joensuun ja Kuopion alueella

Korkeapainepesu

Korkeapainepesu on tehokas ja ympäristöystävällinen pesutapa. Kohteen salliessa pesuprosessia voidaan tehostaa vesimäärä, vedenpainetta ja vedenlämpötilaa kasvattamalla.
Korkeapainepesun haasteet muodostuvat huomattavasti toisistaan poikkeavista työkohteista. Joen Lokalla on kymmenien vuosien kokemus erilaisten vaativienkin kohteiden korkeapainepesuista. Usein asiakkaan kohtaamat pesuongelmat onkin toimestamme ratkaistu jo aikaisemmissa kohteissa. Käytössämme on lukuisia erikoistilanteisiin kehitettyjä pesulaitteita sekä suuttimia. Pystymmekin tuottamaan asiakkaillemme tehokkaita korkeapainepesu palveluita, kohteesta riippumatta.

  • tankkien, säiliöiden ja putkistojen pesut
  • viemärien ja putkistojen avaukset ja huuhtelut
  • lämmönvaihtimien, haihduttimien ja kalorisaattorien pesut
  • puhdistamojen ja laitosten pesut
  • koneiden pesut ja puhdistukset

Joen Lokan uusi tehokas Hammelmann korkeapainepesulaitteisto

Tehokkaalla uudella Hammelmann korkeapainepesulaitteistollamme pesutyö hoituu tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti vähäisellä vesimäärällä vaativammissakin kohteissa.
Työkohteesta riippuen voidaan valita joko 3000 bar / 61 l / min tai 1000 bar / 204 l / min vaihtoehto. Voimanlähteenä Hammelmann käyttää Volvon 565 kW moottoria.

Varusteina myös Atex/Ex vaatimukset täyttävä kaapeli ja pistooli. Korkeapainepesulaitteistomme on rakennettu Volvo FH 12 runkoon ja käytössä on vesisäiliö, jonka tilavuus on 6 m3.