Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Putkiston paikannus

Kaivoja ja putkistoja voidaan paikantaa metallinpaljastimen lisäksi erityisellä paikannuslaitteella. Paikannuslaitteen toiminta perustuu putkessa kulkevan robottikameran lähetinsondin lähettämään signaaliin. Signaalin perusteella on mahdollista selvittää myös metallittomien putkien ja viemäreiden maanalainen sijainti sekä syvyys.

Viemäreiden ja putkistojen reittien paikannukseen voidaan käyttää lisäksi savutestausta, jossa alipaineistuksen jälkeen putkistoon tai viemäriin johdetaan terveydelle vaaratonta savua.