Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Puhdasvesipalvelut

Vedenkuljetukset

Joen Loka toteuttaa tilauksesta myös puhtaan veden toimitukset. Monipuolisesta vedenkuljetus kalustostamme löytyy isompaan ja pienempään veden tarpeeseen sopivat ratkaisut. Tilavuudeltaan suuret (10 m³) säiliöautot mahdollistavat nopean ja kustannustehokkaan suuremmankin vesimäärään toimituksen. Vedenkuljetuksen käyttökohteita ovat esimerkiksi:

  • jäädytykset
  • katujen kastelut
  • pölynsidonnat
  • juomaveden toimitukset

Nesteenkuljetuskontit

Nesteenkuljetuskontit sopivat erityisen hyvin vedenjakeluun vesikriisitilanteissa ja juomaveden toimituksiin esimerkiksi tapahtumien yhteydessä. Kontit tarjoavat myös monipuoliset käyttömahdollisuudet elintarviketeollisuudessa erilaisten nesteiden ja soseiden kuljetuksessa. 

Veden jakeluun tarkoitettu hana on noin puolen metrin korkeudella maasta.

Nesteenkuljetuskontiessa on hygieniset vaihdettavat sisäpussit, joiden tilavuus on 1000 l.

Monipuolisesta vedenkuljetus kalustostamme löytyy isompaan ja pienempään veden tarpeeseen sopivat ratkaisut. Tilavuudeltaan suuret 2x15 m³ siirrettävät puhdasvesisäiliöt ja puhdasvesiperävaunut 2x28 m3 mahdollistavat nopean ja kustannustehokkaan suuremmankin vesimäärään toimituksen.

Vesikaivojen puhdistukset

Juomavesikaivot vaativat säännöllistä huoltoa. On suositeltavaa että kaivoveden laatu tutkittaisiin epäpuhtauksien varalta vähintään kolmen vuoden välein. Puhdistuksen tarpeesta kertovat myös veden epänormaali haju, maku tai väri. Kaivon pohjalle ajan saatossa kerääntyvä liete ja epäpuhtaudet heikentävät myös kaivoveden laatua.

Joen Loka huolehtii vesikaivojen puhdistuksista, huuhteluista, desinfioinneista sekä tyhjennyksistä ja täytöistä. Vesikaivon puhtaudesta ja kunnossapidosta huolehtimalla saadaan pidennettyä kaivon käyttöikä ja veden laatua.