Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Kaivojen tyhjennys

Kaivojen tyhjennys
Kaivojen tyhjennykset suoritetaan aina kohteen erityispiirteet huomioiden. Yleisempiä tyhjennettäviä kohteita ovat lokakaivot, rasvanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja hiekanerotuskaivot. Tyhjennyksistä syntyneet jätteet viedään aina hävitettäväksi asianmukaisiin jatkokäsittelypaikkoihin.
Kaivojen tyhjennykset voidaan suorittaa kertatilauksena, tai asiakkaalle huolettomana määrävälein tapahtuvana tyhjennyspalveluna. Määrävälein tapahtuva tyhjennyspalvelu soveltuu erinomaisesti kohteisiin joissa kausittaista jätemäärän vaihtelua ei juuri tapahdu.

Lokakaivot
Joen Loka hoitaa lokakaivojen tyhjennykset huomaamattomasti ja siististi. Asiakkaat voivat olla varmoja työn laadusta sekä tyhjennettyjen jätteiden asianmukaisesta jatkokäsittelystä.

Rasvanerotuskaivot
Rasvanerotuskaivolla on keskeinen tehtävä pitää rasvat poissa kiinteistöjen viemäreistä sekä kunnallisesta viemäriverkostosta. Rasvanerotuskaivon säännöllisen tyhjennyksen laiminlyönti johtaa helposti viemäritukoksiin.
Hoitamamme rasvanerotuskaivojen tyhjennyksen yhteydessä voidaan suorittaa myös kaivojen puhdistukset, rasvaviemäreiden pesut, tarkastukset sekä hälyttimen toiminnan testaukset.

Öljynerotuskaivot
Öljynerotuskaivon tarkoituksena on pitää öljyt sekä öljypitoiset nesteet poissa viemäriverkostosta. Öljyn erotuskaivon ehdottomana vähimmäishuoltovälinä voidaan pitää laissakin määriteltyä kerran vuodessa tapahtuvaa tarkastusta taikka tyhjennystä. Öljynerotuskaivon tyhjennyksen yhteydessä voidaan suorittaa myös kaivon tarkastus ja kaivon peseminen, pohjan sekä pinnan mittaus sekä hälyttimen toiminnan testaus.

Hiekanerotuskaivot
Hiekanerotin estää hiekan sekä muiden kiintoainesten pääsyn viemäriverkostoon. Joen Loka huolehtii lattiakaivojen, hiekkakaivojen ja hiekanerottomien tyhjennyksistä, pesuista ja kunnon sekä toiminnan testaamisesta.

Sadevesikaivot
Sadevesikaivot keräävät sadevedet pois kaduilta sekä piha-alueilta. Jotta sadevesijärjestelmä toimisi suunnitellusti, on lietepesä tyhjennettävä säännöllisesti. Yleensä lietepesä täyttyy lehdistä, roskista, hiekasta ja muista kiintoaineista. Tyhjennyksen yhteydessä tarkastetaan myös kaivon toiminta sekä kaivon rakenteiden kunto.