Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Vesijohdon täyttöä painekoetta varten

Käytiin täyttämässä vesijohtoon n 50m3 vettä painekoetta varten. Vesijohto upotetaan järven pohjaan ja painekoe tehdään jään päällä ennen upottamista