Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Sadevesikaivojen tyhjennysten aika

Nyt alkaisi olla mitä parhain aika sadevesikaivojen tyhjennyksille ennen syksyn sateita.
Sadevesikaivoihin kertyy esimerkiksi hiekkaa ja lehtiä ja jotta sadevesijärjestelmä toimisi optimaalisesti, lietepesä on tyhjennettävä säännöllisesti.

Kun sadevesikaivot tyhjennetään säännöllisesti, voidaan välttyä mm. pihojen ja teiden tulvimiselta.

Hoidetaan homma vaivattomasti kuntoon :)

Joensuu p. 0500 670 575
Kuopio    p. 0440 670 575