Joen Loka | Ympäristönhuoltopalvelut
Päivystys 24h
|

Pakkasaamun puhdetyö

Aamu aloitettiin ketjujen korkeapainepesulla. Työssä mukana 3000 bar pesuri :)