Ota yhteyttä

Päivystys 24h: 0500 670 575
Toimisto: (013) 822 372

Aspitie 28
80100 Joensuu
toimisto@joenloka.fi

Tilaa kaivon tyhjennys

Putkiston paikannus

Kaivoja ja putkistoja voidaan paikantaa metallinpaljastimen lisäksi erityisellä paikannuslaitteella. Paikannuslaitteen toiminta perustuu putkessa kulkevan robottikameran lähetinsondin lähettämään signaaliin. Signaalin perusteella on mahdollista selvittää myös metallittomien putkien ja viemäreiden maanalainen sijainti sekä syvyys.