Ota yhteyttä

Päivystys 24h: 0500 670 575
Toimisto: (013) 822 372

Aspitie 28
80100 Joensuu
toimisto@joenloka.fi

Tilaa kaivon tyhjennys

Vaarallisten aineiden kuljetukset ja vastaanotto

Ongelmajätteiden kuljetus, kerääminen sekä käsittely ovat tarkkaan säädeltyä ja ympäristöluvan alaista toimintaa. Jätteentuottajan vastuulla on, että ongelmajätteet luovutetaan ainoastaan hyväksytylle vastaanottajalle. Vain siten jätteentuottaja voi vakuuttua häntä koskevien jätemääräysten täyttymisestä.

Joen Lokan tarkoituksenmukaisella kalustolla ongelmajätteiden kuljetukset järjestyvät turvallisesti, tehokkaasti sekä taloudellisesti. Ongelmajätekuljetuksiin koulutettu ammattitaitoinen henkilökuntamme mahdollistavat ADR /VAK hyväksytyillä ongelmajäteautoilla niin kiinteiden kuin myös nestemäisten ongelmajätteiden kuljetukset. Noutamamme ongelmajätteet toimittamme aina hyväksyttyihin ongelmajätteiden loppusijoituspaikkoihin. Palvelun lopuksi huolehdimme viranomaisille tehtävien asiakirjojen sekä dokumenttien asianmukaisesta laadinnasta. Ongelmajätekuljetusta vaativia kohteita ovat esimerkiksi:

  • öljynerotinkaivot
  • öljyonnettomuudet
  • raskasöljysäiliöt